Anasayfa > Kurumsal > Hakkımızda > Enerji Yönetim Sistem Politikası
Enerji Yönetim Sistem Politikası

 ENERJİ YÖNETİM SİSTEM POLİTİKASI

 
Verdiği hizmetleri uluslararası kriterlere, yürürlükteki mevzuat, şartname ve standartlara uygun olarak, öngörülen sürede, kaliteli, çevreye duyarlı, mesleki sağlık ve güvenlik şartlarını göz ardı etmeden, Hizmet odaklı hareket edecek şekilde gerçekleştirmektir.
 
Yürürlükteki kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, çevre, mesleki sağlık ve güvenlik ile ilgili tehlike lerin tanımlanması, gerekli risk analizlerinin yapılarak tehlike yi kaynağında önlemek ve sürekli olarak çevre, can ve mal güvenliğini tehlike ye atabilecek durumları minimize etmektir. Çevrenin korunması, kirlenmenin önlenmesi ve kalite, çevre, mesleki sağlık ve güvenlik yönetim sistemlerini iyileştirerek, katılımcılarının daha rekabetçi olmasını sağlayarak memnuniyeti artırmaktır.
 
Bu amacı gerçekleştirmek üzere,
 

*Vizyonu çerçevesinde, katılımcı istek ve beklentilerine uygun, çevreye ve insana saygılı, evrensel kalite standartlarında hizmetler üreterek memnuniyeti arttırmayı,

*Çalışanlarına, kişisel gelişimlerine olanak sağlayacak eğitimler aldırmayı ve çalışan memnuniyetini sağlamayı,

*İş sağlığı ve güvenliği kurallarına üst düzeyde uyup riskleri önleyerek, azaltarak ve kontrol altına alarak tüm çalışanları ve ziyaretçileri için sağlıklı, güvenli bir iş ortamı yaratmayı,

*Tüm faaliyetlerimizde yasal sorumlulukları yerine getirmeyi ve çalışanların da bu bilince sahip olmalarını sağlamayı,

*Doğal kaynakların ve enerjinin verimli şekilde kullanılmasını sağlamayı, çevre kirliliğini önlemeyi ve kontrol altında tutmak için gerekli tedbirleri almayı,

*Sürekli gelişimi ilke edinerek, Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Enerji Yönetim Sistemleri şartlarını yerine getirmeyi ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi,

*Sosyal sorumluluk bilinci ile bulunduğumuz bölgede kültürel ve ekonomik gelişime katkı sağlayacak işlere destek olmayı, aydınlık geleceğimizin teminatı olan genç insanımıza yatırım yapmayı,

*Arıtma tesisimizde, KOSBİ hizmet binalarımızda(Okul vb) çalışmalarımızda enerji yoğunluğunu azaltmak

*Teknolojik gelişmeleri takip ederek olumsuz etkileri en aza indirecek alter natif enerji kaynaklarını değerlendirmek

*Sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla enerji kaynaklarımızı verimli kullanmayı, sera gazı emisyonlarımızı azaltmaya yönelik etkin ve şeffaf çalışmalar yürütmek

*Enerjiyle ilgili yasal ve diğer gereklilikleri desteklemek

*Tesislerimiz, donanımımız, sistemlerimiz ve proseslerimizin tasarımında ve değiştirilmesinde enerji performansını göz önünde bulundurmak ve sürekli iyileşme sağlamak

*Enerji verimli ürün ve hizmetleri etkin şekilde tedarik edip kullanmak

*Katılımcılarına daha rekabetçi ortamlar hazırlama ve sunmayı

 
taahhüt eder.
 
 
KOSBİ ÇALIŞANLARI; takım halinde, ortak çalışma ruhu ve birbirine olan güveni, sevgisi ve saygısı ile KOSBİ’yi sürekli başarılara el birliği ile ulaştıracaktır.
 
Sağlıklı, güvenli ve çevreye duyarlı bir çalışma kültürünü KOSBİ’ de oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak, başta üst yönetim olmak üzere tüm çalışanların isteği ve sorumluluğudur.
 
Çünkü güven, kalite ve başarı KOSBİ’ nin temel ilkeleridir.

 

Başlıksız Belge

MOBİL UYGULAMA


Yakında ANDOID ve IOS Marketlerde ...
Go Top