Anasayfa > Başkanın Mesajı
Başkanın Mesajı

 Kemalpaşa İzmir’in en önemli sanayi akslarından biri oldu


Tarım kasabası niteliğindeki Kemalpaşa İlçesi, İzmir metropolüne ve limana yakınlığı, İzmir-Ankara Karayolu nedeniyle iç bölgelere ulaşımın kolaylığı ve ucuz arazi ve genişlemeye elverişli alan varlığı gibi etkenlerle 1970’li yıllardan itibaren İzmir’in en önemli sanayi akslarından biri haline geldi. Endüstriyel gelişme nedeniyle aşırı göçe maruz kalan İlçenin nüfusu köyleri ile birlikte 1990 yılında 55.000 iken, 2011 yılında 94.000’e ulaştı. Organize Sanayi Bölgemiz istihdamında Kemalpaşalı vatandaşlarımız önemli yer tutuyor. Sanayicilerimiz, istihdam konusunda tercihlerini genellikle Kemalpaşa’dan yana kullanıyorlar. Sanayicimizin yetişmiş kalifiye personel ihtiyacını istenilen düzeyde karşılayamadığı bir gerçek. Sanayicimizin isteklerine uygun yetişmiş iş gücüne ulaşmak adına eğitim alanındaki gayretlerimiz sürecek. 
 
Alt yapı eksiklikleriyle başlayan sanayileşme 90’lı yıllara gelindiğinde çevresel sorunlara yol açtı. Zamanın yerel yönetimleri, ilgili Bakanlıklar, EBSO ve Bölge Sanayicileri fabrikaların yoğun olduğu alanın Organize Sanayi Bölgesi ilan edilmesinde fikir birliğine vardı. Organize Sanayi Bölgesinin varlığı ile sanayileşmenin bir alan içinde toplanması ve ortak alt ve üst yapı ile olumsuz çevresel etkileşimin önüne geçilmesi hedeflendi.
 
Ancak, diğer Organize Sanayi Bölgeleri gibi mülkiyet sorunu çözülerek belirlenen bir boş alan üzerinde kurulmaması nedeniyle Bölgemizde uzun süre hukuki süreçler yaşandı, alt ve üst yapı yatırımları her defasında sekteye uğradı. Nihayetinde “Islah OSB” düzenlemesinin OSB Kanunu’na eklenmesi ve hukuki süreç yaşayan tarafların bir uzlaşıya varması ile sorunlar aşıldı.
 
Ortak akıl ile sorunları çözüyor, yatırımlarımıza devam ediyoruz    
 
Organize Sanayi Bölgemizin yetki sorununun çözümü ile birlikte yarım kalan tüm alt ve üst yapı faaliyetlerimizi tamamlamak için yola koyulduk. Sanayicimiz ilk önce ucuz ve kaliteli elektrik ve doğalgaz enerjisine yeniden kavuştu. Merkezi Atık Su Arıtma Tesisimiz için Çevre İzni kapsamında Geçici Faaliyet Belgemizi aldık. Fabrikaların Kanalizasyon Şebekesine bağlanma çalışmaları hızla sürüyor. Bölge içinden geçen Nif Çayı’nın ıslah çalışmalarına başlandı. Bölgemizin Ulusal Demiryolu Hattına bağlanması ve Yükleme – Boşaltma İstasyonunun kurulması, OSB içinden geçen İzmir – Ankara Karayolu üzerindeki kavşakların kesintisiz trafiğe olanak verecek şekilde seviyeli kavşak haline getirilmesi gibi acil projeler hayata geçiriliyor.
 
Hedefimiz: çevre ile barışık çağdaş bir OSB olmak
 
Hedeflerimize ulaşmak için alt ve üst yapı yatırımlarına devam ederken, Sanayicimizin çevre bilincini ve duyarlılığını arttırmak adına projelerimizi hayata geçiriyoruz. Ege Bölgesi Sanayi Odası öncülüğünde, Bölgemizin paydaş olarak yer
aldığı İzmir Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen iki projeyi hayata geçirdik. Projeler kapsamında daha temiz prosesler, daha temiz ürünler ve sürdürülebilir kaynak kullanımı konularında eğitimler ve seminerler verildi.
 
En önemli amacımız; büyük bir oranda KOBİ nitelikli olan işletmelerimizi eko-verimlilik uygulamalarına yönlendirmek ve ana maliyet unsurlarını aşağıya çekerken, çevresel iyileştirmeleri gerçekleştirmektir.
 
Bölgemizin yakın bir zamanda ulusal demiryolu hattına bağlanması, kuzey sınırından İzmir-İstanbul Otoyolunun geçmesi ve sınırına çok yakın bir alanda Lojistik Köyün kurulacak olması önemini bir kat daha arttıracaktır. Bölgemizde yoğunlukla Makina imalat, otomotiv yan sanayi, gıda, kimya, elektrik – elektronik, yapı malzemeleri, plastik ve ambalaj sanayi alanlarında faaliyet gösteren 341 firmamızda 21000 kişi istihdam edilmekte. İmar planlarımızın yürürlüğe girmesiyle işletme sayımız 900’e, istihdam ise 50000’e ulaşacaktır. 
 
Katılımcılarımızdan aldığımız güç ile çevre ile barışık örnek bir OSB olma hedefimize hızla yaklaşıyoruz. Yatırımlarımızın tamamlanması ve sonuçlarının alınması ile Bölgemiz yalnızca Kemalpaşa ve İzmir’in değil, Ülkemizin gurur duyacağı bir OSB haline gelecek.
 
Saygılarımla,
 
 
Kamil PORSUK
İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi
Yönetim Kurulu Başkanı     
Başlıksız Belge

MOBİL UYGULAMA


Yakında ANDOID ve IOS Marketlerde ...
Go Top