Anasayfa > Haberler > YER ALTI SU KUYULARI DUYURUSU
YER ALTI SU KUYULARI DUYURUSU

 Sayın Katılımcımız,

 
            Bilindiği üzere; 10.12.2019 tarihli Su Tahsisleri Hakkında Yönetmeliğin 10. Maddesinin F fıkrasında “OSB alanı içerisinde bulunan tesislere OSB’ye tahsis edilen suyun dışında ayrıca münferit su tahsisi yapılmaz.” Hükmü bulunmaktadır. Bu kapsamda OSB içerisinde yeniden açılacak kuyuların arama izinleri ve yeraltısuyu kullanma izin belgeleri Bölge Müdürlüğümüz adına düzenlenmekte, denetim, izin ve belgelendirme işlemleri DSİ Genel Müdürlüğünce yapılmaktadır. Bu nedenle yeraltısuyu kuyusu açılmadan önce Bölge Müdürlüğümüze müracaat ederek  izin alınması gerekmektedir.
 
            Bununla birlikte, DSİ Genel Müdürlüğünün 3.1.2022 tarih ve 1908076 sayılı yazısı ile Organize Sanayi Bölgemizin de içerisinde bulunduğu Kemalpaşa İlçesinde, yeraltısuları kuyuları yeni tahsislere kapatılmıştır. Bu nedenle yeni kurulacak tesislerde yeraltısuyu kuyusu açılmasına ve tahsis yapılmasına izin verilmemektedir.  Mevcut kuyuların DSİ tarafından daha önce belgelendirilerek tahsisi yapılmış kapasitesinin, mevcut iklimsel koşullar nedeni ile azalması durumunda katılımcılarımız, Bölge Müdürlüğümüze başvuru yaparak mevcut yeraltısuyu kullanma izin belgelerinde belirtilen tahsislerini aşmamaları, eski kuyularını kapatmaları koşulu ile KOSBİ ile Yeraltısuyu Tahsis Sözleşmelerini yaparak, Bölge Müdürlüğümüz adına yeni yeraltısuyu kuyusunu açmak üzere diğer bilgi ve belgeler ile DSİ’ye başvurularını gerçekleştirebilmektedirler. Katılımcılarımız Yeraltısuyu Tahsis Sözleşmesi örneğine http://kosbi.org.tr/belgeler/2-cevre-sube-mudurlugu linkinden ulaşılabilmekte, Bölge Müdürlüğümüzden bilgi ve destek alabilmektedirler.
 
            Yeni kurulan tesislerde sadece insani tüketim amacı ile su ihtiyacının olması durumunda, su temini yapılabilecek altyapı bulunması halinde, Organize Sanayi Bölgemize ait kuyulardan DSİ tarafından tahsis edilen su miktarının aşılmaması koşulu ile bedeli karşılığında katılımcılarımıza su temini yapılabilecektir. Hali hazırda insani tüketim amaçlı su temini yaptığımız 22 firma bulunmaktadır. Detaylar hakkında Bölge Müdürlüğümüzden bilgi alınabilmektedir.
 
 
             
 
Başlıksız Belge

MOBİL UYGULAMA


Yakında ANDOID ve IOS Marketlerde ...
Go Top