Anasayfa > Haberler > SON KAYNAK TEDARİK TARİFE DUYURUSU
SON KAYNAK TEDARİK TARİFE DUYURUSU

 Sayın Katılımcımız,

6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu madde 3-ee bendinde tanımlanan Son Kaynak Tedariki, EPDK tarafından 20.01.2018 tarih ve 30307 sayılı kurul kararı ile “Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ” ile yürürlüğe konmuştur.

Yayınlanan tebliğ ile, yılda 50 Milyon kWh üzeri enerji tüketen yüksek tüketimli aboneler bu kapsamda değerlendirilirken 18.10.2018 tarih ve 8135 sayılı EPDK Kurul kararı ile bu rakam 10 Milyon kWh üzeri enerji tüketen abonelere uygulanır hale gelmiştir.

Bu durum ile ilgili bilgilendirme 25.05.2018 ve 30.01.2019 tarihlerinde mail yolu ile ve KOSBİ WEB sayfamızda duyurulmuştur. Ancak YEKDEM bedellerindeki artış nedeni ile bir kez daha bilgilendirme yapılmasına gerek duyulmuştur.

Tebliğin 6. Maddesi (5) inci bendinde verilen formül ile tarife her tüketici için fatura dönemi bazında farklı olmak üzere “ SKTTd = (PTFd + YEKDEMd) x KBK “ ile hesaplanmaktadır.

SKTTd = (PTFd + YEKDEMd) x KBK               (1)       

SKTTd                : d fatura döneminde ilgili yüksek tüketimli tüketici için belirlenen son kaynak tedarik tarifesini,

PTFd                   : d fatura dönemi için organize toptan satış piyasasında gerçekleşen ağırlıklı ortalama günlük piyasa takas fiyatlarının ortalamasını,

YEKDEMd         : d fatura dönemi için eşitlik (2)’ye göre belirlenen YEKDEM birim bedelini,

KBK                  : Kurul tarafından, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen enerji tedarik maliyeti dışındaki diğer tüm maliyetler ile makul kâr dikkate alınarak belirlenen katsayıyı, gösterir.

Ayrıca yenilenebilir enerji destekleri de YEKDEM adı altında bu abone grubunun tüketimlerine ilave edilerek fonlanmaktadır.

YEKDEM bedelleri 2019 yılı başından bu yana aşağıdaki fiyatlar ile gerçekleşmektedir.

Görüleceği üzere YEKDEM birim maliyeti her ay artış göstermektedir.

YEKDEM bedelleri faturalara tahmini birim fiyatlar ile yansıtılmakta olup, bir ay sonra gerçekleşen birim maliyet üzerinden mahsuplaşma işlemi yapılmaktadır. EPDK tarafından yıl başında açıklanan ve daha sonra revize edilerek güncellenen YEKDEM birim maliyetlerinin, gerçekleşen YEKDEM Birim Maliyetlerine göre çok düşük kalması nedeniyle OSB Yönetim Kurulunca bir önceki ay gerçekleşen YEKDEM birim maliyetinin, tahmini olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Hususu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Başlıksız Belge

MOBİL UYGULAMA


Yakında ANDOID ve IOS Marketlerde ...
Go Top