Anasayfa > Haberler > ELEKTRİK TARİFEMİZ YENİLENDİ
ELEKTRİK TARİFEMİZ YENİLENDİ

 Sayın Elektrik Abonemiz,

 

2019 yılı içinde tüketicilerimize uygulayacağımız, dağıtım bedelleri EPDK’nın 27.12.2018 tarih ve 8302-2 sayılı Kurul Kararı ile onaylanarak 01.01.2019 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir.                                                                           

Aktif enerji birim fiyatlarımız Son Kaynak Tedarik Tarifesi doğrultusunda saatlik bazda  oluşan birim fiyatların kullanımımız doğrultusunda ağırlıklı ortalaması alınarak tespit edilmekte olduğundan her  ay değişkenlik gösterecek olup  tarafınıza uygulanacak yeni dağıtım bedelleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

2019 YILI DAĞITIM BEDELLERİ

AG SANAYİ (TL/kWh)

0,04845

OG SANAYİ (TL/kWh)

0,022667

SH (TL/kWh)

0,053149

ÜRETİCİLER İÇİN DAĞITIM BEDELİ (VERİŞ) (TL/kWh)

0,009

EMRE AMADE KAPASİTE BEDELİ (TL/kW/Ay)

1,571608

EMRE AMADE KAPASİTE ARTIŞ BEDELİ (TL/kW/Ay)

3,143216

REAKTİF BEDEL (TL/kVArh)

0,22202

**İLETİM BEDELİ (TL/kWh)

0,016

**iletim bedeli TEİAŞ faturası geldikten sonra belirlenecektir.

 

Sayın Tüketicimiz,

Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler Ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul Ve Esaslar’ının

Sanayi abone grubu;

MADDE 3 – (1) 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununda tanımı yapılan ve ilgili resmi kuruluşça onaylı sanayi sicil belgesini ibraz eden sanayi işletmeleri bu abone grubu kapsamındadır. Görevli tedarik şirketinden enerji alan müşteriler sanayi sicil belgesini görevli tedarik şirketine, başka bir tedarikçiden enerji alan müşteriler ise sanayi sicil belgesini dağıtım şirketine ibraz ederler. Sanayi abone grubu tarifesi uygulanması bakımından sanayi sicil belgelerinin, ilgili resmi kuruluş tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde geçerliliği esas olup, ilgili resmi kuruluş tarafından vize edilen sanayi sicil belgelerinin onaylı bir sureti eş zamanlı olarak dilekçe ekinde ibraz edilir.

(2) Görevli tedarik şirketinden enerji alan müşteriler için görevli tedarik şirketi, görevli tedarik şirketi dışında bir tedarikçiden enerji alan dağıtım sistemi kullanıcısı müşteriler için dağıtım şirketi sanayi abone grubundaki tüketicileri vize bitim tarihinden en az iki ay önce sanayi sicil belgelerinin yenilenerek ibraz edilmemesi halinde bu tüketicilerin tüketimlerinin ticarethane abone grubundan faturalandırılacağına dair yazılı olarak bilgilendirmekle yükümlüdür. Faturalarda belirtilen vize bitim tarihine ilişkin uyarılar ilgili yükümlülüğü karşılamaz. Bildirim yapılmasına rağmen sanayi sicil belgelerinin vize bitim tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yenilenerek dilekçe ekinde ibraz edilmemesi halinde bu tüketicilerin verilen 30 (otuz) günlük süre sonrasındaki ilk fatura döneminden itibaren tüketimleri ticarethane abone grubu tarifesi üzerinden faturalandırılır.

Maddesi gereği sanayi tarifesinden yararlanabilmeniz için Sanayi Sicil Belgesi ibraz etmeniz gerekmektedir. Ancak ibraz edilecek belge üzerindeki işyeri işletme unvanınızın elektrik aboneliğindeki unvan ile aynı olması, İşyeri adresinin, bölgemizdeki elektrik aboneliğinin bulunduğu tesis adresiniz ile aynı olması ve vize tarihinin geçerli süreler içinde olması gerekmektedir.

Sözkonusu belgede yukarıdaki bilgilerden herhangi biri yanlış  veya sanayi sicil belgesinin vize tarihi geçmiş ise tarifeniz  SANAYİ HARİCİ olarak değiştirilecektir.

 

Yukarıdaki şartlar doğrultusunda Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğünce verilen İzmir İl Müdürlüğünce onaylanan sanayi sicil belgelerinizin acilen müdürlüğümüze teslim edilmesi hususunu gereği için bilgilerinize sunarız. 

İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Başlıksız Belge

MOBİL UYGULAMA


Yakında ANDOID ve IOS Marketlerde ...
Go Top